Jump to content

This is TruthLoveEnergy: A Michael Teachings Collaborative Community - We are a collaborative community of studying, sharing, and archiving of The Michael Teachings as channeled through Troy Tolley since 1988.   BASIC INTRODUCTION

 

There are many SERVICES available - Order an Essence & Personality Profile, join a private Personal Open Floor chat with Michael, find out your 9 Pillars, discuss Past Lives, ask about relationships, and schedule time to discuss anything and everything with Michael through Troy.    SCHEDULE A SESSION

Do You Need SUPPORT? - Community Support and Official Support are available for members! Support Tickets receive responses as fast as we can, so please be patient. We are a very small team! Community Support is dependent upon member responses.   SUPPORT TICKETS COMMUNITY SUPPORT

Check out our ever-evolving LIBRARY? - Explore our archiving of decades worth of material channeled through Troy from Michael. This Library is a collaborative effort and shows the power of community.  STUDY LIBRARY

Learn More About Your HOST & CHANNELING - Learn more about Troy through his blog and feel free to ask him about anything related to his work as a channel! You will receive a response ASAP.   30 THINGS ABOUT TROY ASK THE CHANNEL TROY PLAYS GAMES

Michael puhuu: Yksinäisyydestä, masennuksesta ja ahdistuksesta


Katja
 Share

Recommended Posts

Michael Speaks in VR, 13.8.2022 (Puhuttu kanavointi, alkuperäistekstissä joitakin katkoja, nauhalta ei saanut selvää)(olen jättänyt myös loppukeskustelut pois)

 

 

Tervehdys teille kaikille, olemme täällä.

 

Toimituksemme saattaa lähteä hiukan hitaasti liikkeelle, koska tämä aihe on raskas Troylle ja saattaa vaatia ponnistelua päästä sen painon läpi.

 

Meitä on pyydetty puhumaan yksinäisyydestä, masennuksesta ja ahdistuksesta ja tarjoamaan näkemyksiä, joita meillä voi olla metafyysisesta näkökulmasta. Ja metafyysisellä näkökulmalla tarkoitamme syvempiä ja enemmän pinnan alla olevia syitä, kuin akuutit tai tilannesidonnaiset syyt. Näille kokemuksille tulee aina olemaan myös akuutit ja paikka- ja tilannesidonnaiset syyt, olla yksinäinen siitä ilmeisestä syystä, että etäisyys muihin on suuri, olla masentunut täyttymyksen tunteen puuttuessa tai koska ei jaksa panostaa, tai olla ahdistunut kun asiat eivät ole hallinnassa. Kaiken tämän alla on myös koko tietoista lajia koskevia syitä, joita nyt käsitellään, ja joita te tuotte yksinäisyyteen, masennukseen ja ahdistukseen.

 

Yksinäisyys

 

Tämä ensimmäinen kerros koko tietoisuutta koskevaa kuviota, juontaa juurensa siihen, mitä olemme kutsuneet suureksi haavaksi. Puhumme tästä, vaikka tiedämme, että se ei ole välttämättä sellaista, jolla ihminen todella voisi auttaa itseään. Tarjoamme sen perusymmärryksenä tästä mallista koko ihmiskunnalle. Suuri haava juontaa juurensa ensimmäiseen kokemukseen paikoiltaan siirtämisestä kokonaisena lajina.

 

Vaikka vain pieni murto-osa lajiamme oli osa tätä siirtämistä, kokemus siirtymisestä Siriukselta maahan vaikuttaa koko kollektiivisen tietoisuuden läpi. Elämänne häiriintyminen on teille jo tuttua, kuinka se vaikuttaa teihin. Tulla häirityksi kokonaisena lajina siihen pisteeseen, että teidän täytyy jättää kotinne kokonaan ja luoda uusi elämä jonnekin muualle - voitte ymmärtää, kuinka tämä on resonoinut, kannettu eteenpäin koko ihmiskunnan elinaikana, aikakausien läpi, tämä syvä haava siitä, ettei ole haluttu. 

 

Sillä ei ole väliä, että mukana oli toinen tietoinen laji, itse asiassa useita lajeja, jotka auttoivat tätä siirtymäprosessia niin että olitte turvassa. Se oli tärkeää, mutta alkuperäinen haava, että teitä ei huolittu lajina omaan kotiinne, paikkaan, jonka olitte valinneet, loi syviä arpia olemuksesi ytimeen. Yksinäisyyden ydin, yksinäisyyden metafyysinen perustaso on tämä, että teitä ei haluttu, lajiksi omaan kotiinne, omaan elinympäristöönne. Alkuperäisiin kehoihinne. Kaikki vietiin pois. 

 

Kaikki lajit eivät koe yksinäisyyttä, se on vieras käsite. Monet tietoiset lajit eivät ole koskaan tunteneet syrjäytymisenne syvyyttä. Mutta kaikki tietoiset lajit käyvät kollektiivisesti läpi ajanjakson, jolloin he etääntyvät itsestään ja tunteistaan lapsen ja nuoren sielun kehitysvaiheiden aikana. 

 

Tämän ajanjakson aikana, kun lajinne on kehittynyt nuoren sielun ikäkauden läpi, kaikki, mitä on ollut tämän haavoittumisen ja paikaltaan joutumisen ytimessä, on kärjistynyt. Aina on ollut aikoja, jolloin ihmiset ovat kokeneet yksinäisyyttä. Aina on ollut aikoja, jolloin ihmiset ovat tunteneet itsensä masentuneiksi. Aina on ollut aikoja, jolloin ihmiset ovat kokeneet ahdistusta. Mutta teidän lapsi- ja nuoren sielun aikakaudet ovat tuoneet tämän teidän identiteettinne ytimeen, keskipisteeksi. Se on rakennettu ja jatkuvasti ollut yhteiskunnissanne, kulttuureissanne, uskonnoissanne ja politiikassanne läsnä siinä määrin, että ette edes tunnista sitä voimaksi joka muokkaa teitä. Uskontoihinne, politiikkaanne ja yhteiskunnallisiin rakenteisiinne on sisäänrakennettu, läpi lapsen ja nuoren sielun kehityksen, syvä kaipaus siihen, että jokin suurempi, ulkopuolinen voima voisi pelastaa teidät, suojella teitä,  pitää teistä huolta. 

 

Tämän haavoittumisen seurauksena lapsi- ja nuoren sielun aikakaudet loivat lähes personoituja jumalia, hallitsijoita ja poliittisia systeemejä, joissa kaikki teistä toivoivat jonkun toisen tekevän jotain osoittaakseen että teillä on merkitystä. Uskonnossa tämä on ilmeistä, loitte persoonallisia jumalia, jotka valvovat ja rankaisevat. Poliittisia rakenteita, joiden tehtävä on valvoa ihmisiä ja jakaa rangaistuksia jne. 

 

Ne teistä, jotka ovat vanhempia sieluja, ette ole siltikään vapautettuja opitusta ajatuksesta, että tarvitaan joku toinen, joka välittää teistä niin paljon, että tekee elämästänne paremman, pelastaa ja suojelee teitä. Tämä näkyy usein dynamiikassa teidän ja vanhempienne välillä. Dynamiikka, jonka jaat vanhempiesi kanssa, vaikuttaa syvästi henkilökohtaiseen elämääsi ja siihen, kuinka personoit syvimmät haavasi. Suhteella vanhempiisi, huoltajiisi, on merkitystä siihen, miten tunnet olevasi yhteydessä muihin, koska niin paljon painotetaan jonkun muun vastuuta huolenpidostasi ja hyvinvoinnistasi. 

 

Tämä ei ole huono asia. Tämä on vain informaatiota. Tämä on vain näkemys. Me epäilemme, että monet teistä eivät ole tietoisia siitä, kuinka paljon tämä sanelee sitä, kuinka läheisiksi koette muut. Jos olette kärsineet jonkinlaisesta haavoittumisesta tai etäisyydestä suhteessa vanhempiinne, se kärsimys pysyy kanssanne tavalla, jota kypsyminen ei helposti paranna. On oltava tietoinen pyrkimys ja tietoinen läsnäolo, jonka avulla voitte kohdata toiset tasavertaisina, ei pelastajina, ei kodin tai vanhemman korvikkeena. Tämä ei ehkä näytä siltä, että se voisi vaikuttaa ihmissuhteisiinne, mutta kyllä se vaikuttaa. 

 

Tämä voi toteutua vielä julmemmin, emmekä käytä tätä sanaa kevyesti, asetelmassa, jossa odotat jonkun jonka olet valinnut, valitsevan sinut. On paljon asetelmia, joissa oppilaamme, vaikka he olisivat rakkauden, välittämisen ja huolenpidon ympäröiminä, tuntevat itsensä yksinäisiksi, koska heidän valitsemansa henkilö ei ole valinnut heitä. Lapsen ja nuoren sielun vaiheista on kasvanut vaarallinen dynamiikka, jossa päähänpinttymä on tulla valituksi nimenomaan sen henkilön taholta, jonka olet valinnut. Ei ole väliä, jos joku tuntematon on sinulle ystävällinen. Ei ole väliä, vaikka perheesi ja ystäväsi välittäisivät sinusta. Sillä ei ole väliä, vaikka ympärilläsi olisi yhteisö, joka jatkuvasti muistuttaa siitä, kuinka olet haluttu ja tervetullut. Jos se yksi valitsemasi henkilö ei valitse sinua, yksinäisyys nousee etualalle. Yksinäisyys alkaa määritellä sinua. 

 

Jaamme kaikki nämä asiat kanssanne, koska nämä ovat yksinäisyyden syvimmässä ytimessä olevia metafyysisiä elementtejä, joita ette ehkä ole aiemmin tutkineet. Tutkimalla tätä tarkemmin ja lähempää, saatatte pystyä vapautumaan tästä dynamiikasta tietoisen ponnistelun avulla. Ette ehkä voi muuttaa tätä dynamiikka, mutta voitte saada enemmän työkaluja itsenne auttamiseen. Kun jatkamme masennuksen ja ahdistuksen tutkimiseen, meillä on laaja valikoima vaihtoehtoja, joilla voi auttaa muuttamaan kokemuksen sellaiseksi, joka menee ohi, tai sellaiseksi, joka teillä voi olla, mutta se ei määrittele teitä tai ole osa identiteettiänne ja sisintänne. 

 

On ihan ok olla surullinen. Tai olla vihainen, onnellinen tai yksinäinen. Tuntea masennusta tai ahdistusta. Mutta jos jostain näistä tulee keskeinen identiteetti, se keitä te olette, jotain sellaista mistä tulee teille taakka, silloin nämä työkalut voivat olla hyödyllisiä sen sivuun siirtämisessä, jolloin on helpompi tuntea itsensä kokonaiseksi kuluvassa hetkessä. Meidän tarkoituksemme ei ole tarjota oivallusta, joka vapauttaisi teidät lopullisesti yksinäisyydestä, mutta sen ei tarvitse olla minuutenne ytimessä ohjaamassa valintojasi ja muokkaamassa tapaa, jolla määrität arvosi. 

 

Masennus

 

Masennus kasvaa yksinäisyydestä. Masennuksen ydin on kognitiivinen dissonanssi. Jaamme nyt kanssanne monia asioita, jotka toisaalta ovat ilmeisiä, mutta jotka eivät ehkä ole olleet ilmeisiä siinä kontekstissa, minkä jaamme tänään. 

 

Jokainen teistä kärsii jonkinasteisesta kognitiivisesta dissonanssista, tunnekehojenne lokeroitumisesta, koska teidän on pakko. Teidän maailmanne, kulttuurinne ja yhteiskuntanne ja pääsynne siihen sisään pakottaa teidät hajottamaan itsenne osiin, joiden täytyy käsitellä erilaisia prosesseja. Jotkut teistä ottavat mitä voivat, toiset istuvat kaiken sen keskellä, mitä on jäljellä, hajallaan ja yhteyttä vailla, yrittäen pärjätä sen kaiken kanssa, mitä on joutunut ottamaan vastaan. 

 

Kognitiivinen dissonanssi estää teitä saamasta täyttä käsitystä todellisuudesta. Se suodattaa todellisuutta. Se on suojakeino. Se auttaa teitä osallistumaan yhteiskuntanne talousjärjestelmiin sulkemalla sen osan teistä, joka tietää että osallistuminen varastaa elämänvoimaanne. Se varastaa luovan energianne ja intohimonne ja uuvuttaa teidät. Jotta voitte olla osallisia maailmaanne, teidän on kyettävä toimimaan. Tapa millä toimitte, on hajottaa itsenne, jotta voitte työskennellä. Sitten on se osa teitä, joka voi leikkiä. Se osa teitä, joka voi rakastaa. 

 

Näiden eri osien  käyttäminen toimii yleensä melko saumattomasti. Voit olla monipuolinen yksilö, joka voi liikkua näiden osien välillä. Kun nämä eri puolet alkavat etääntyä toisistaan, silloin masennus voi hiipiä sisään. Kun olet niin pirstoutunut että olet pohjimmiltasi jättänyt itsesi yksin. Masennuksen ydin on avuttomuus. Avuttomuus muuttuu sitten vihaksi ja viha raivoksi. Kun sillä raivolla ei ole paikkaa minne mennä, se kääntyy sisäänpäin  ja muuttuu masennukseksi. Tässä on kyse pirstoutumisesta siinä määrin, ettei enää tiedä, mitä ja missä kaikki palaset ovat. Kuinka saada ne takaisin yhteen ja kuinka olla taas kokonainen.

 

Kuten sanoimme aiemmin, masennukselle on akuutteja ja tilannesidonnaisia syitä. On tapahtumia jotka voivat aiheuttaa masennusta. Puhumme kuitenkin sellaisesta masennuksesta, joka jättää ihmisen rikkinäiseksi pidemmäksi aikaa ja josta tulee osa identiteettiä. Toisin sanoen, on normaalia tuntea itsensä välillä masentuneeksi. Se on tapa prosessoida asioita. Puhumme siitä, kun masennuksesta tulee osa identiteettiä siinä määrin, että sen kanssa on navigoitava pidemmän aikaa. Puhumme pirstoutumisesta. Ja tämä voi johtaa ahdistuneisuuteen.  

 

Ahdistus

 

Ahdistus kasvaa yksinäisyydestä ja masennuksesta. Se on niiden yhdistelmä. Ahdistus syntyy masennuksesta ja sen syynä olevasta pirstoutumisesta. Ahdistus alkaa, kun on liian monta persoonallisuuden sirpaletta mukana pidettäväksi, joten hallinnan tunne katoaa. Paniikki alkaa nousta. Ahdistuksen ytimessä on tunne, että yrität pitää itsesi koossa, vaikka sinusta olisi jäljellä enää yksi sirpale. Se on yritystä jatkaa olemassaoloa. 

 

Kyllä, kyse voi olla ympärilläsi olevien olosuhteiden hallitsemisesta tai jonkin tapahtuman aiheuttamasta reaktiosta. Mutta jos ahdistuksesta on tullut osa identiteettiäsi, yrität jatkuvasti vain selviytyä, koska pidät kiinni kaikesta mahdollisesta ollaksesi olemassa. Pidät kiinni viimeisestä sirpaleestasi. 

 

Hyvä uutinen on se, että on olemassa ratkaisuja, jotka auttavat sinua selviytymään. Toipumaan ja parantumaan. Se voi vaatia vaivannäköä ja tietoista halukkuutta parantua ja se voi viedä aikaa. Ratkaisut ovat melko yksinkertaisia. Ja ne alkavat (epäselvää) joko samaistut enemmän ahdistukseen (epäselvää) mistä kaikki alkaa, tai yksinäisyyden suuri haava.

 

Joten suosittelemme aloittamaan käsittelyn kiinnittämällä huomion siihen osaasi,  joka odottaa tulevansa valituksi jonkun taholta, jonka on valinnut. Sen sijaan että rajoitat älyllisen ja emotionaalisen täyttymyksesi johonkin erityiseen henkilöön, asemaan tai olosuhteisiin, sinun on aika vaatia oikeuttasi olla täällä. Ole tässä. Ole kehossasi. Ole tällä planeetalla. Ole tässä ajassa. 

 

Te ette ole vierailijoita. Te olette luojia. 

 

Yksi niistä asioista, jotka teiltä on otettu pois, kun olette kasvaneet tällaisessa masennusta, ahdistusta ja yksinäisyyttä ruokkivassa yhteiskunnassa, on oikeutenne olla täällä. Juuri omina itsenänne. Ensimmäinen tapa, jolla voitte alkaa tuntemaan olemassaolon eheyttä ja tinkimättömyyttä, on alkaa antaa sitä muille. 

 

Emmekä puhu vain toisista ihmisistä. Puhumme kasveista ympärillänne. Hyönteisistä ympärillänne. Kaikista materiaaleista, jotka on valmistettu luonnonvaroista ympärillänne. Ilma jota hengitätte, sää. Olette niin syvästi yhteydessä tähän maailmaan ja kaikkeen mitä siinä on, mutta niin irrallaan siitä, koska ette tunne oikeutta olla olemassa ja oikeutta olla täällä. Tämä etäisyys ja irrallisuus ruokkii yksinäisyyden ja haavoittumisen ydintä. 

 

Joten ensimmäinen neuvomme on katsoa kasveja. Katsoa eläimiä. Katsoa suhdettanne ympäröivään tilaan. Miten käytätte vettä, miten peseydytte. Miten huolehditte itsestänne. Mitä ajattelette kaiken muun olemassaolosta. Tämä voi tuntua typerältä, mutta jos pysähdyttiin ajattelemaan sitä, epäilemme että jokainen teistä voi tunnistaa helposti, kuinka suuren osan olemassaoloa kiellätte tai ette huomaa, koska odotatte omaa oikeuttanne olemassaoloon. 

 

Kutsumme teitä ottamaan kaiken vastaan. Kun katsotte kasvia, se ei ole vain jokin joka sattuu olemaan täällä. Se on elävä organismi. Kun olette jonkin eläimen kanssa vuorovaikutuksessa, saatatte tuntea kiintymystä. Saatatte pitää siitä, mitä se saa teidät tuntemaan, mutta se on olemassa itseään varten, ei teitä. Teidän kanssanne oleminen on vain kokemuksen lahja. 

 

Yrittäkää muuttaa vuorovaikutustanne ympäristön kanssa niin, että tunnustatte muiden ihmisten, olentojen ja asioiden olemassaolon niiden omilla ehdoilla. Kasvi on niin kasvi kuin se voi olla. Käytämme kasveja esimerkkinä, koska niiden avulla voi helposti harjoitella tunnistamaan yhteyden johonkin muuhun kuin itseesi, niillä ei ole mahdollisuutta valita sinua, mutta sinulla on mahdollisuus tunnustaa sen oikeus olemassaoloon rinnallasi. Olemassaolon pätevyys ja olemassaolon loisto (epäselvää) täydellinen spektri. 

 

Kun teet tämän, on helpompi tehdä se itsellesi. Kerätä itsesi sirpaleet, jotka olit erottanut itsestäsi ajatellen suojelevasi itseäsi. Ne ovat sinua. Olet täysin turvassa. Osa kokonaisuuttasi. Se olet sinä, joka menee töihin, ei se osa sinusta joka käy töissä. 

 

Tiedämme, ettette voi muuttaa yhteiskunnan systeemeissä olevia ongelmia yksin tai yhdessä yössä, se ei ole tavoite. Tavoite on se, että voitte itse lunastaa ydinoikeutenne olemassaoloon ja juhlia sitä ja rakentaa sen pohjalle omilla ehdoilanne ja niin hyvin kuin voitte. Olemassaolo ei ole asia joka täytyy ansaita. Ja rakkaus, täyttymys elämässä, ei ole palkinto jostain oikealla tavalla olemisesta. Tarjoamme teille muistutuksen siitä. Se on se, mitä me voimme tehdä. 

 

Annamme nyt aikaa kysymyksille. Teemme parhaamme vastataksemme niihin mielekkäästi. 

 

Moonfeather: Hei?

 

Michael: Hei!

 

Moonfeather: Halusin vain sanoa kiitos, siitä mitä puhuitte yhteydestä ympäristöön. Minua itkettää,  koska sitä olen tehnyt viimeisen vuoden siitä lähtien kun sain tämän taloni. Olen viettänyt aikaa luodakseni yhteyden tähän maatilkkuun,  talooni, lemmikkieläimiini, puihini, ja istuttanut uusia kasveja. Yritän käsitellä kaikkea kasvavaa, lintuja ja eläimiä, ja se on ollut todella hoitavaa minulle. Olen myös huomannut, että kun menen ulos ja yritän olla ihmisten kanssa, tunnen painetta toimia tietyllä tavalla, olla ikään kuin onnellinen, vaikka oikeasti olen todella matalan profiilin ihminen, joka toimii hyvin hillitysti. Ja tunnen että minun ikään kuin täytyy näyttää iloista naamaa kun menen julkiselle paikalle. Mutta olen saanut nyt niin paljon ihan vain siitä, että olen omissa oloissani talossani ja omalla maallani, että haluan kiittää teitä näiden asioiden mainitsemisesta, koska se on niin tärkeää juuri nyt minun elämässäni. Kiitos. 

 

Michael: Kyllä. Olet kerännyt kaikkia niitä osia itsestäsi, jotka olet jättänyt huomiotta. Se on ollut (ääni katosi). Halu näyttää iloista naamaa ei tarkoita että yrittäisit jotenkin feikata. Se kertoo että välität muista. Se ei loukkaa sinua itseäsi, jos haluat näyttää itsestäsi sellaisen puolen jonka ajattelet saavan muut tuntemaan olonsa hyväksi. Tämä on motiivisi. Se ei ole sitä, että yrität muuttaa sitä, kuka olet. Se itse asiassa paljastaa kuka olet. Välität ihmisistä ja haluat tuoda läsnäolollasi jotain muuta kuin epämukavuutta ja häiriötekijöitä. Se tunne tai tarve näyttää iloista naamaa on tapa kertoa että välität ihmisestä, joka on kanssasi. Sinun täytyy itse päättää, kuinka tärkeää se sinulle on tai löytää balanssi sen suhteen, milloin joku tarvitsee tai ei tarvitse onnellisuuttasi ja välittämistäsi ja milloin voit sitä tarjota. Joten suosittelemme sinua olemaan oma itsesi ja pitämään sen takataskussa niitä hetkiä varten jolloin joku saattaa hyötyä siitä. Muuten sinun ei tarvitse tehdä siitä taakkaa. 

 

Kuulostaako tämä järkevältä?

 

Moonfeather: Kyllä. Luulen, että tarvitsen vain hiukan aikaa arvioidakseni ihmisiä, kun olen heidän kanssaan. Ja olen melko nopea, siihen menee ehkä kolmekymmentä sekuntia, mutta aina en ymmärrä heitä. Ja se on hyvä, että minulla on se pieni puskuri olemassa, kun tapaan jonkun, koska voin virittyä melko hyvin, jos se on tarpeen. Tiedän mitä tarkoitatte.  Tarvitsen vain ne muutamat sekunnit. Kiitos. 

 

Michael: Teet valinnan itse, koska tunnet painetta siihen. Sinun työsi ei ole hoitaa kaikkia. Se on vahvuutesi, ei työsi. 

 

Moonfeather: (nauraa) Olen palvelija!

 

Michael: Kyllä, siksi me teemme eron selväksi. Se on vahvuus, ei työ. Se on olemassa tarvittaessa, ei keino suojella itseäsi.  Ei keinona ottaa etäisyyttä. Se ei ole parantavaa.

 

Seuraava kysymys

 

Kasia: Hei, Michael! Minulla on kysymys taannoisesta vastauksesta, jonka annoit Christianille, tunteesta että kaikki on tehty ja avoimuudesta. Siis avoimuudesta kuolemalle ja valmiudesta kuolemaan. Ja halusin kysyä, miten se vertautuu masennukseen. Kysyn tästä, koska minusta on viime aikoina tuntunut siltä ja se on ollut todella outoa ja melkein pelottavaa. Se ei liity itsemurhaan tai haluun lopettaa elämä, mutta se on tunne valmiiksi tulemisesta, joka on tavallaan pelottavaa kokea kesken elämän. Sitten mietin, liittyykö se masennukseen, missä se on negatiivinen vai onko se vain tunne "ok, luulen että olen tehnyt kaiken mitä halusin ja ehkä tämä on hyvä aika lopettaa". Joten haluaisin kuulla ajatuksianne tästä ja mitä tahansa palautetta, josta voi olla apua kamppailussa tällaisten asioiden kanssa. 

 

Michael: Kun sielusi tulee vanhemmaksi, ja sen tiedon avulla, mitä voit saada vaikkapa meidän kaltaiselta opettajalta, voit tulla intuitiivisesti tietoisemmaksi, milloin olet lähestymässä poistumispistettä. Monet oppilaamme ovat ohittaneet ajanjakson, jolloin heidän jokin poistumispisteensä, kuolema, oli suunniteltu ja tuli arvioitavaksi. Niiden kanssa navigoidaan intuitiivisesti. Ne eivät ole sellaisia, joista huomautamme: "Tässä on sinun seuraava poistumispisteesi." Poistumispisteitä tulee säännöllisesti ja niitä arvioidaan, tullaanko niitä käyttämään vain ei. 

 

Vanhemmilla sieluilla tämä voi joskus olla tiedostettua. Se voi käynnistää prosessin, jossa arvioidaan sen hetkisen elämän täyttymyksen tasoa. Siinä on yksi kerros, joka on saattanut olla toiminnassa. Toinen kerros on se, että tämänhetkisessä maailman tilanteessa kuolevaisuus on läsnä jokaiselle teistä. Maailmassa ei tapahdu paljoa sellaista, joka ei olisi uhka olemassaolollenne. Teitä muistutetaan jatkuvasti pahimmista skenaarioista. Teillä on pandemia, ilmastokriisi, sota. Kansalaislevottomuuksia on kaikkialla. Nämä kaikki asiat vaikuttavat teidän arvioihinne. Onko nyt aika lähteä, onko tämä sellainen elämä, jota haluat elää vai ei; kun niin paljon painottuu kysymyksiin, mitä muuta voin tehdä? Mitä muuta voin saavuttaa ja kokea, verrattuna siihen, mitä olin suunnitellut kokevani? 

 

Tällainen arviointi saa teidät tuntemaan, voitteko ylipäätään suorittaa elämän yleistä kehityskulkua ja kuinka mukavasti voisitte poistua jos tulisi aika lähteä, jos kuolisitte pandemiaan, sotaan tai ilmastokatastrofiin. Nämä kaksi tekijää luultavasti näyttelevät suurta osaa kokemuksissanne. Olemme nähneet tätä tapahtuvan oppilaidemme keskuudessa melko laajassa mittakaavassa tämän vuoden alusta lähtien erityisesti näiden kahden tekijän vuoksi. Aika monet teistä arvioivat poistumispisteitänne, aika monet teistä arvioivat kuolleisuuttanne ylivoimaisten uhkien edessä, ja joillekin teistä se on näiden yhdistelmä. 

 

Joten, voiko masennus olla osa tätä? Totta kai se voi. Vastauksemme kysymykseen on kuitenkin, että tämä arviointi on erillinen tapahtuma. Moni, joka ei ole masentunut, on myös voinut kokea sen. 

 

Vastasiko tämä kysymykseesi?

 

Kasia: Kyllä. Kiitos, kuten sanoin, se oli pelottavaa ja se sai minut miettimään, mitä sanoit, että masennusta voi kokea, ilman että se muuttuu osaksi identiteettiä, ja tämän syvyys oli niin voimakasta, kuten sanoin, ainutlaatuinen kokemus, enkä usko aiemmin kokeneeni sellaista. Joten kiitos selvennyksestä, se teki paljon helpommaksi ymmärtää mitä pelissä oli. 

 

Michael: Kyllä. Vanhat sielut oppivat pelon kautta. Kun saat uuden kokemuksen liittyen omaan kuolemaasi persoonallisuutena, ja toteat: "kyllä, voisin olla kuollut", se voi olla pelottavaa. Erityisesti jos se on sidoksissa masennukseen, tai masennus on se konteksti, missä tutkit asiaa, koska silloin se saattaa tuntua vain siltä, että asiat tapahtuvat sinulle, mutta se tapahtuu vain siksi että olet siitä tietoinen. Voit tehdä tämän arvion tietoisesti. On hyvä tietää tämä, koska se voi joskus toistua ja silloin tiedät että kyseessä on poistumispisteen arviointi. 

 

Tämä on se, mitä tapahtui sinulle ja monille oppilaistamme.  Että arvio, "olisin valmis lähtemään", on tehty. Se, että olet nyt ohittanut sen, ylipäätään, että joku ohittaa sen ja on tällä puolella, kertoo sen, että he eivät olleet vielä valmiita. Heillä on vielä paljon tekemistä, ja osa sinusta on löytänyt luovan polun jatkaa eteenpäin. 

 

Sinun oli tarkoitus jäädä.

 

Kasia: Kiitos! Haluaisin sanoa kaikille niille, jotka ovat kokeneet sen, että se oli yllättävää. Sen intuitiivinen taso oli todella... oli syvä tunne siitä, että kaikki menee hyvin. Mikä oli kauhusta huolimatta hyödyksi ja jollain tavalla hyvin rauhoittavaa. Mutta joo, kiitos tästä kaikesta. 

 

Michael: Seuraava kysymys

 

Sharvari: Hei, Michael! Mietin, minkälaisia neuvoja teillä oli masennuksesta selviämiseen ympäristössä, joka on myrkyllinen? Varsinkin sellainen, jota et voi paeta tai muuttaa millään käytettävissä olevilla keinoilla? 

 

Michael: Kyllä, se on haaste. 

 

Sinun ympärilläsi vaikuttavat asiat aiheuttavat jatkuvasti sitä, mitä aiemmin sanoimme akuuteiksi ja tilannesidonnaisiksi vaikutuksiksi. Se, mitä voit tehdä, on navigoida näiden asioiden kanssa niin hyvin kuin osaat ja luottaa joustavuuteesi (resilienssi). Joustavuus on se ydin, siitä on tultava sen ydin, kuka olet noissa olosuhteissa. On myös oltava valinta, jos se voidaan tehdä, muuttaa olosuhteita hyvinvointisi takia. 

 

Tietysti, kun olet olosuhteissa, joista et voi lähteä, sinun on taisteltava voimia vastaan, jotka ovat pysyviä. Sinun täytyy luottaa kestävyyteen. Sen sijaan, että antaisit masennuksen tulla ydinidentiteetiksesi, on hyödyllisempää pitää kestävyyttä, resilienssiä,  ydinidentiteettinäsi. 

 

Sinä teet sen. 

 

Selviydyt seuraavan päivän. 

 

Pystyt siihen. 

 

Voit tehdä vähintään älyllisiä ja emotionaalisia valintoja, jotka eivät ole defensiivisiä. Silloin muiden panos ei tuhoa millään tavoin käsitystäsi siitä, kuka olet. 

 

Tämä on vaikeaa. Emme yritä mitenkään vähätellä tällaisia olosuhteita. Se riippuu sitkeydestäsi, kyvystäsi puolustaa oikeuttasi kokonaiseen itseesi, identiteettiisi omin ehdoin, ihmisten tai olosuhteiden edessä, jotka yrittävät ottaa sen pois. Emme tiedä muuta tapaa mennä sen läpi, paitsi kestävyytesi ja joustavuutesi. Jokainen päivä on otettava omana henkilökohtaisena kokemuksenaan. Joka päivä sinun on jaksettava seuraavaan päivään. Tiedämme, ettei se ole ratkaisu. Tiedämme, ettei tämä ole erityisen hyödyllinen vastaus. Mutta se on muistutus siitä, että pystyt siihen, että olet tärkeä ja että sinulla on voima, joka auttaa tekemään sen. 

 

Tämän lisäksi, jos mahdollista, hae ulkopuolista apua. Se on elintärkeää. Olemme sanoneet ennenkin, että monissa tapauksissa masennus vaatii puuttumista. Se on mahdotonta jos kukaan ei tiedä tilannetta. Joten jostain masennuksesi syvyydestä sinun on löydettävä se hetki, se voima, jolloin voit ojentautua ja pyytää apua, koska se voi olla tarpeen. 

 

Meidän olisi arvioitava kuvaamasi tilanteen erityispiirteet, jotta voisimme vastata tarkemmin, mutta yleisesti ottaen joustavuus, identiteettisi tuntemisen vahvuus ja avun hakeminen ovat kolme asiaa, joita voimme yleisesti suositella. 

 

Sharvari: Toki, luulen että kysyin siksi, koska... Kun on käynyt jotain sellaista läpi pitkän aikaa, se todella vetää alas ja väsyttää. Tunnen henkilökohtaisesti että tällä on minuun pidempiaikainen vaikutus. Tiedän, koska olen tehnyt sen ennenkin. Joten en tiedä, miten selviän siitä. Tiedän, käyttäytymiseni tällä hetkellä - joustavuus, jalan laittaminen toisen eteen - on välttämätöntä, mutta voin myös kertoa, että minulle tapahtuu nyt niin paljon sellaista, mikä vaatii paljon purkamista lähitulevaisuudessa, eikä se ole kovin rohkaiseva ajatus. 

 

Michael: Kyllä, tuo on ihan paikkansa pitävä huomio asian käsittelyn suhteen.

 

Niitä on hankala käsitellä samaan aikaan kun olet pommituksen kohteena, sinulle merkityksellisellä tavalla. On totta, jos kuulimme sinut oikein, että olosuhteiden rauhoituttua on paljon purettavana. On tärkeää ymmärtää, että voit toistaiseksi antaa asian olla näin. On ok päästä siitä ensin yli, ennen kuin aloitat käsittelyn. Sinun ei tarvitse vielä selvittää sitä. Sinun pitää selvitä vain seuraavaan päivään. Sinun täytyy selvittää mitä tarvitaan nyt. Purkamisen aika on myöhemmin ja silloin voit käyttää vapaammin voimia, jotka sinulla on, toisin kuin nyt. 

 

Ymmärsimmekö kommenttisi oikein?

 

Sharvari: Kyllä. Ja kiitos, tämä itse asiassa auttaa paljon. Jep, antaa sen olla ja vain lykkää sitä parempaan aikaan, ja kommentti, että minulla on myöhemmin enemmän voimia kuin nyt. 

 

Michael: Kyllä. 

 

Sharvari: Joten paljon kiitoksia.

 

Michael: Kuvittele, että puu on kaatunut päällesi. Se on riittävän painava painaakseen sinua alas, mutta kuitenkin niin kevyt että voit pitää sitä ylhäällä ja estää sitä murskaamasta sinua. Sinun täytyy pitää sitä, ettet murskaannu. Kun olet tässä tilanteessa, sinun on käytettävä joustavuuttasi ja vahvuuttasi. Voit selvittää myöhemmin, miksi puu kaatui. 

 

Käytämme tätä vertausta auttaaksemme sinua ymmärtämään selvemmin. Kun olet tilanteessa, vahvuutesi ja sitkeytesi on tärkeintä. Sitten kun puuta ei enää tarvitse pitää pystyssä, kun hankalat olosuhteet ja ihmiset ovat väistyneet, silloin tapahtunutta voi helpommin käsitellä. 

 

Vastaamme seuraavaan kysymykseen. Voimme ottaa vielä yhden tai kaksi ennenkuin lopetamme. 

 

Christian: Hei, Michael! Täällä Christian. Tiedän että olemme puhuneet näistä asioista melko paljon vuosien varrella, kun olen yrittänyt parantua monista asioista. Ensinnäkin monet asiat tuntuvat paljon järkevämmiltä nyt, kun olen päässyt yli niistä. Luulen, että tärkein kysymys minulla on... terapeuttini kuvaili minulle, että osa masennustani sijaitsee surussa, koska sanoin tuntevani, ettei masennus lähde ikinä pois. Ikään kuin se aina tulisi olemaan siellä. Hän sanoi, että osa sitä liittyy suruun, ja jos en olisi surullinen kun jotain surullista on tapahtunut, se olisi vakava ongelma, johon pitäisi puuttua. Mietin, voisiko sen vain minimoida? Vai voiko sen poistaa kokonaan? Tarkoittaako se vain, että työtä on enemmän? Olen utelias sen suhteen, onko mahdollista päästä pisteeseen,  jossa sitä ei ole olemassa, niille, joille se on ollut osa persoonallisuutta? 

 

Michael: Kyllä, se on mahdollista. Se on mahdollista poistaa kokonaan pyrkimättä välttämään sitä. Tällä tarkoitamme, että se voi tulla uudelleen, mutta se voidaan luoda uudelleen, niin, että se on kokemus, joka on melko kaukana sinusta, ei enää pohjavirtana. Se ei kuitenkaan ole helppoa. Ja varsinkin niille, kuten kuvailit, joilla on ollut tämä kaava suurimman osan olemassaoloaan, on melko vaikea päästää irti muuttaakseen sitä, koska siihen muodostuu kiintymys. Emme tarkoita että jollain kieroutuneella tavalla tykkäät tuntea olosi huonoksi, mutta siitä tulee osa identiteettiä ja kehittyy kiintymystä, vähän kuin tuntemiisi ihmisiin, jotka saattavat olla vaikeita, ärsyttäviä, jopa haastavia, mutta rakastat heitä silti. 

 

Jokainen teistä on tullut tänne ydinaikomuksenanne rakastaa. Se ei ole mikään kevytmielinen, huvittava asia, johon voisitte suhtautua erillisinä yksilöinä. Tarkoituksesi on rakastaa. Tämä ulottuu myös pahimpiin puoliisi, niihin jotka ovat hankalimpia ja haastavimpia, ärsyttävimpiä ja heikentävimpiä. Ja voit huomata jossain määrin kiintymystä myös sitä osaa kohtaan, johon vähiten samaistut. 

 

Joten jos alat tunnistaa tätä kiintymystä, se kertoo halukkuudestasi hyväksyä. Se on halukkuuttasi rakastaa. Se ei ole enää jotain sellaista, jota vastaan sinun on taisteltava, jota vastaan asettua tai sallia. Sinun ei tarvitse enää suojautua siltä. Se on asia, jonka ymmärrät. 

 

Onko tämä ymmärrettävää?

 

Christian: Kyllä, ja se sai minut hiukan nauramaan, koska kirjoitin jossain vaiheessa blogitekstiä, jossa puhuin tästä, ja minulla tuli visio mieleeni, kun kerroin masennuksesta ja istumisesta tässä huoneessa katsellen ympärilleni, koiran pedistä, joka oli liian pieni ja siinä makasi jättimäinen musta koira, joka oli masennus. Ja se, mitä juuri kerroitte, sai minut nauramaan. Ymmärrän mistä puhutte. Kiitos. 

 

Michael: Tämä on positiivinen ja parantava asia. Jos et voi muuttaa sitä, jos et voi vapautua siitä, voit ihan yhtä hyvin rakastaa sitä. Jos voit rakastaa sitä se menettää häiritsevän otteensa sinuun. Silloin se lakkaa olemasta identiteettiäsi määrittävä ja kontrolloiva asia, sen sijaan yksi osa sinua, jonka kanssa voi tulla toimeen. 

 

Siksi sanomme sen olevan positiivinen asia, koska se on yksi ratkaisu näihin haastaviin olosuhteisiin, jotka ovat muokanneet sinua. Ja joskus et vain voi etkä halua hylätä niitä osiasi, jotka suojelivat sinua, olivatpa ne kuinka rumia tai heikentäviä tahansa. 

 

Suojelemisella emme tarkoita, että ne olisivat oikeasti olleet tehokkaita, tai että ne todella suojelivat sinua, vaan defensiiviset mekanismit kehitetään vastauksena uhkaan. Vaikka ne nähdään suojelevana, kehität niihin sellaisen suhteen, jota toisinaan voit ainoastaan rakastaa. 

 

Seuraava ja viimeinen kysymys.

 

ConnorB: Hyvä, hei Michael! 

 

Michael: Hei.

 

ConnorB: Nyt kun otitte Siriuksen esille.. esitän asian teille näin: jos kirjoittaisin tarinaa ihmisistä, se suuri haava josta puhuitte, poistumisesta lähtien, se ei paranisi täysin, ennenkuin ihmiset palaisivat takaisin Siriukselle. Ehkä se olisi oikein, ehkä väärin, mutta se tapahtuisi joka tapauksessa. Haluaisitteko antaa pienen kurkistuksen siihen  miltä se näyttäisi? 

 

Michael: Se näyttää siltä, mitä koette maailmassanne juuri nyt. 

 

Te olette siirtymässä pois paradigmasta, joka on muotoutunut kokonaan paikoiltaan siirtymisen ympärille, jossa etsitään pelastajaa ja tullaan valituksi (epäselvää) ja niin edelleen, mikä on pahentanut suurta haavaa. Se, mitä tapahtuu siirryttäessä kypsän sielun aikakauteen, on kypsyyden saavuttaminen yksilönä. Se on tietoisuutta olemisesta omassa tilassaan, omalla ajallaan ja omalla oikeudellaan. 

 

Näetkö tämän toteutuvan jo yksilöissä, jopa sukupolvissa, jotka kieltäytyvät osallistumasta systeemeihin, jotka ovat olleet olemassa jo kauan? Heitä ei haittaa, jos heitä pilkataan, syytetään laiskuudesta ja haavoittuvuudesta. He pitävät omastaan kiinni, astuvat esiin ja vaativat oikeuttaan olla olemassa sellaisina kuin ovat ja sellaisina kuin he haluavat olla. Joten suuren haavan paraneminen tapahtuu, kun ette enää etsi ketään muuta parantamaan elämäänne. 

 

Tehkää töitä muiden kanssa parantaaksenne elämänne. Seisokaa muiden rinnalla parantaaksenne elämäänne. Ette etsi enää ketään muuta tehdäksenne elämästänne parempaa. Ette osallistu järjestelmiin, jotka teille määrätään. Luotte uusia järjestelmiä, jotka välittävät kaikista mukana olevista. 

 

Näin tapahtuu ajan myötä ja tämä muutos vie aikaa. Vaatii jonkinlaisen romahduksen että tämä yhteiskuntanne, hallituksineen ja uskontoineen uudistuisi, mutta paraneminen tulee tapahtumaan, koska riittävän moni teistä on päättänyt olla riittävän arvokkaita olemaan olemassa. 

 

Teidän ei tarvitse palata kotiin. Teidän tarvitsee vain olla kotona. Näemme tämän monissa oppilaissamme ja monien muiden oppilaissa, jotka tuovat keskusteluissaan tätä dynamiikkaa esiin juuri nyt. Sinä kysyt, miltä se näyttää. Tämä on alku sille, miltä se näyttää. Olet matkalla kotiin, ja koti on ollut aina mukanasi. 

 

Me päätämme nyt keskustelumme kanssanne. Teimme parhaamme käsitellessämme melko vaikeaa ja laaja aihetta, joka voi näyttäytyä monin tavoin henkilökohtaisessa elämässänne. Emme väitä, että se minkä olemme jakaneet, millään tavoin helpottaisi kokemuksianne, mutta voitte tutkia ja katsoa, auttaako se. Tarjoamme toisen näkökulman, josta voi aina olla jotain hyötyä. 

 

Näillä sanoilla päätämme ja sanomme näkemiin. 

 

  • THANK YOU! 2
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...