Jump to content

This is TruthLoveEnergy: A Michael Teachings Collaborative Community - We are a collaborative community of studying, sharing, and archiving of The Michael Teachings as channeled through Troy Tolley since 1988.   BASIC INTRODUCTION

 

There are many SERVICES available - Order an Essence & Personality Profile, join a private Personal Open Floor chat with Michael, find out your 9 Pillars, discuss Past Lives, ask about relationships, and schedule time to discuss anything and everything with Michael through Troy.    SCHEDULE A SESSION

Do You Need SUPPORT? - Community Support and Official Support are available for members! Support Tickets receive responses as fast as we can, so please be patient. We are a very small team! Community Support is dependent upon member responses.   SUPPORT TICKETS COMMUNITY SUPPORT

Check out our ever-evolving LIBRARY? - Explore our archiving of decades worth of material channeled through Troy from Michael. This Library is a collaborative effort and shows the power of community.  STUDY LIBRARY

Learn More About Your HOST & CHANNELING - Learn more about Troy through his blog and feel free to ask him about anything related to his work as a channel! You will receive a response ASAP.   30 THINGS ABOUT TROY ASK THE CHANNEL TROY PLAYS GAMES

Michaelin energiaraportti Marraskuulle 2022 (Energy Report November 2022)


 Share

Recommended Posts

Päällyslehdet 2022

Rooli: Taitaja (voimassa koko vuoden) 

Keskus: Tunnekeskus (voimassa koko vuoden) 

Päämäärä: Hyväksyminen (korostunut tammi-maaliskuussa) 

Toimintatapa: Voima (korostunut huhti-kesäkuussa) 

Asenne: Hengellinen (korostunut heinä-syyskuussa) 

Perusominaisuus: Itsetuho (korostunut loka-joulukuussa) 

 

Marraskuussa intensiivisen itsetuhon paino jatkuu. Itseasiassa tämä itsetuhon paino näyttää tulevan nyt raskaammaksi. Odotamme yhä haastavampaa kautta suurimmalle osalle oppilaistamme.

 

Suurin osa oppilaistamme näyttää pitävän kiinni inspiraation langoista, intohimosta ja innostuksen kipinöistä, mutta se ei ole helppoa. Tiedämme tämän. Voimme vain muistuttaa, että TÄMÄ MENEE OHI. 

 

Jos päätätte navigoida näinä haastavina kuukausina suurimmalla mahdollisella potentiaalilla toivottuihin tuloksiin, tuo inspiraation lanka, intohimon palo ja innostuksen kipinä ovat kaikki tärkeitä näkemyksenne selkeyden kannalta. Suosittelemme jakamaan nämä langat, kipinät ja palo yhdessä muiden kanssa luomaan lisää mukavuutta, enemmän energiaa ja enemmän tulta. Yhdistykää ja ravistakaa itsenne aktiivisesti tästä itsetuhon raskaasta painosta. 

 

Puhumme tässä metaforisesti, mutta haluamme korostaa totuutta siitä, että jokainen teistä on OSA jotain, ei ERILLÄÄN kaikesta. Jotkut itsetuhon raskaimmista elementeistä ovat olettamuksissa, että ihminen on liian kaukana muista, eristetty, erillään, yksin ja jopa taakka itselleen. 

 

Tämä ei koske vain fyysistä etäisyyttä ja eristäytymistä, vaan emotionaalista ja psykologista. Monet opiskelijoistamme katsovat maailmaa ja tämän maailman ihmisiä ja päättävät, että tämä ei ole heidän paikkansa, että he eivät halua tulla takaisin, että he pysyvät erillään maailman olosuhteista ja tapahtumista.

 

Muistutamme teitä siitä, että tämä on teidän maailmanne. Se ei ole jonkin yhden väestöryhmän maailma. Se ei ole jokin tietty mentaliteetti tai jonkinlainen aggressiivisuus tai torjuva apatia, joka tätä maailmaa hallitsee. Se on teidän maailmanne. Se mitä tuotte omasta elämästänne maailmaan, lisää sen totuutta, rakkautta ja kauneutta. Toistamme edelleen, että teillä on merkitystä ja sillä, mitä tuotte tähän maailmaan, on merkitystä. Toistamme tämän, koska se on melko helppo unohtaa näin raskaina ja haastavina aikoina.

 

Kun sanomme, että tämä on teidän maailmanne, emme tarkoita, etteikö se olisi jonkun muun. Se on myös heidän maailmansa. Kaikki ne, jotka tuovat tänne vihaa, väkivaltaa, vahinkoa ja sortoa, ovat osa tätä maailmaa, mutta korostamme, että he ovat OSA tätä maailmaa; he eivät ole MAAILMA.

 

Tämä maailma on jaettu, ja se jaetaan edell5 niiden kanssa, jotka eivät ole ystävällisiä, tietoisia tai myötätuntoisia. Tämä muuttuu ajan myötä, mutta ainoa tapa, jolla se muuttuu, on jatkuvan totuuden, rakkauden ja kauneuden läsnäolo.

 

Tämän maailman totuus, rakkaus ja kauneus ovat aina läsnä ja paljon tehokkaampia kuin mikään "pahuus" tai vahinko. "Pahuudella" ja haitoilla on selvempiä ja tuhoisampia lyhytaikaisia vaikutuksia, jotka voivat jättää traumat vuosisatojen ajaksi, mikä voi jättää monille tunteen, että ne olisivat voittaneet, ikään kuin totuus, kauneus ja rakkaus olisivat menetetty ja tuhoutuneet. Totuus, rakkaus ja kauneus eivät voi koskaan kadota tai tuhoutua, ja ne ovat aina läsnä, saavutettavissa ja tulevat aina voittamaan. 

 

Tiedämme ettei tämä aina lohduta tai ole käytännöllistä tietää, kun itse taistelette ja näette maailman taistelevan niin monien haasteiden kanssa mutta teitä kaikkia on muistutettava, että oman hyvinvoinnin kannalta on elintärkeää säilyttää totuus, rakkaus ja kauneus näkyvissänne. Se ei ole koskaan mennyttä. Se voi hämärtyä ja heikentyä tietoisuudestanne, mutta se on AINA olemassa voiman, voimaantumisen ja joustavuuden lähteenä. Syy siihen, miksi totuus, rakkaus ja kauneus eivät ole koskaan kadonneet, siitä, että SINÄ OLET nämä asiat. Ne ovat aina sinua, riippumatta siitä, kuinka paljon pelko tai turhautuminen tai suru tai kipu rasittavat sinua. Sinä olet tämän universumin kudos, ja mitä enemmän totuutesi, rakkautesi ja kauneutesi ovat läsnä, tunnustettu ja voimaantuneita, sitä enemmän voimaa on vedetty pois ihmiskunnan pahimmista puolista ajan myötä. 

 

Maailma vahvistaa ihmiskunnan pahimpia asioita juuri siksi, että voitte käsitellä ja muuttaa sitä, ottaa kantaa yhdessä tuodaksenne enemmän totuutta, rakkautta ja kauneutta maailmanne yhteiseen tilaan. Kaikkien kypsää edeltävän sieluniän siirtymävaiheiden aikana totuuden, rakkauden ja kauneuden käsitteet pidetään parhaimmillaan itsestäänselvyytenä ja pahimmillaan ne kielletään aktiivisesti. Kypsän sielun maailmassa todellisuus kääntyy niin, että totuudesta, rakkaudesta ja kauneudesta tulee standardeja, joiden mukaan kaikki valinnat on tehtävä kollektiivisesti.

 

Ette elä vielä siinä maailmassa, mutta olette osa sitä, mikä tekee siitä todellisuutta.  

 

Emme ole täällä kertomassa teille, mitä tehdä tai olla tekemättä maailmalle tai kuinka tuntea tai olla tuntematta maailmaa, vaan olemme täällä muistuttaaksemme teitä siitä, että teillä on valinnanvaraa sen suhteen mitä teette ja miltä teistä tuntuu ja tämä valinnan mahdollisuus voimaannuttaa, jos autatte itseänne ja muita muistamaan, että ette ole vain osa tätä maailmaa, vaan luova voima, jolla on merkitystä. 

 

Pidämme tämän kuun raporttimme lyhyenä, mutta pääasia on tämä: TÄMÄ ON MYÖS SINUN MAAILMASI, OLE OSA SITÄ, ÄLÄ ERILLÄÄN SIITÄ. 

 

Kiinnostavia päivämääriä: 

 

7.11. Käännekohta: Rinnakkaistodellisuuksien haarautuminen, joissa tappiomieliala alkaa levitä nopeasti.

 

18.11. - 21.11. Energian käänne: Luottamuksen uudelleenrakentaminen irrottautuminen ja todennäköinen luovan energian ja inspiraation purkautuminen. 

 

Hyödyllisiä ajatuksia marraskuulle: Vaali yhteyttä. Raskaus ja taakka, minkä saatatte tuntea tämän perusominaisuuskauden aikana, johtuu siitä, että tunnette olevanne niin erillään kaikista ja kaikesta. Suosittelemme teitä olemaan yhteydessä muihin ja osallistumaan kaikkiin aktiviteetteihin, keskusteluihin, tapahtumiin, harrastuksiin, projekteihin jne., jotka voivat auttaa edistämään pääsyänne totuuteen, rakkauteen ja kauneuteen. Kun muut ottavat yhteyttä, suosittelemme vastaamaan, tunnustamaan, koordinoimaan ja kommunikoimaan. Tämä auttaa myös vaalimaan totuuden, rakkauden ja kauneuden yhteistä voimaantumista.

Edited by Katja
  • LIKE/LOVE 1
  • THANK YOU! 3
Link to comment
Share on other sites

  • Katja changed the title to Michaelin energiaraportti Marraskuulle 2022 (Energy Report November 2022)

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...